Jubileusz 10-lecia Domu Samotnej Matki 23 maja 2008-2018
niebieska gradacja koloru footer
Home Witamy Historia DSM Oferujemy O nas Kontakt

PIKNIKI

Składam najserdeczniejsze podziękowania wszystkim naszym Darczyńcom, którzy dzięki hojności swojego serca i chęcią czynienia wszelkiego dobra niosą pomoc naszym Podopiecznym.


Serdecznie dziękuję Państwu za wszelką pomoc, za przekazane donacje finansowe i materialne oraz za to, że ciągle mogę doświadczać Waszej bezintersowności i nieustannego poświęcania czasu, talentów i udzielania wsparcia.


Mam nadzieję na dalszą pomoc ze strony Państwa i jeszcze raz gorąco dziękuję. Bóg zapłać!

Sr. Marta E. Cichon MChR,  Director

"Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu"   Dz 20:35

PIKNIK 2015

PIKNIK 2017