Jubileusz 10-lecia Domu Samotnej Matki 23 maja 2008-2018
niebieska gradacja koloru footer
Home Witamy Historia DSM Oferujemy O nas Kontakt

MIESZKANIE

Dom Samotnej Matki im. św. Rodziny oferuje bezpłatne zamieszkanie dla kobiet w ciąży oraz dla kobiet, które mają dziecko. Dom funkcjonuje jako bezpieczne i poufne schronienie dla kobiet i dzieci. Dom Samotnej Matki stanowi drugą szansę i nowy początek dla matek, które są bezdomne lub które przeżywają kryzys finansowy.


Potrzebujące matki mieszkają u nas miesiąc, z możliwością przedłużania, co miesiąc, czasu pobytu w Domu.


W apartamencie jest wspólna kuchnia, salon i łazienka. Każda mieszkanka Domu ma wspólną sypialnię dla siebie i swoich dzieci.


Matki tworzą wspólnotę wzajemnego wsparcia dzieląc się swoimi obowiązkami takimi, jak: sprzątanie domu, troska o ogród, pomoc w robieniu zakupów czy opieka nad dziećmi.

Otfarta biblia i modlace sie rece dziecka i matki

WSPARCIE DUCHOWE

Łatwo możemy się przytłoczyć troskami tego świata i zapomnieć o tym, co jest naprawdę ważne. Szczególnie w trudnych warunkach musimy trzymać się tej jedynej nadziei: Pana Boga. To On sprawia, że wszystko się ułoży. Matki uczestniczą w studium biblijnym i co tygodniowej medytacji duchowej. Spotkania kierowane są przez s. Martę Cichoń i s. Krystianę Pucik. Na czas spotkań dzieciom oferowana jest, dostosowana do ich wieku, opieka wolontariuszy.


Mieszkańcy Domu są zachęcani do uczestniczenia we Mszy św., rekolekcjach i sakramentach św. Zapewniamy transport do udziału w nabożeństwach. Pomagamy matkom, by ich dzieci przystąpiły do sakramentów: chrztu św., i Komunii św. oraz Bierzmowania.

TERAPIE PSYCHOLOGICZNE

Korzystając z emocjonalengo uzdrowienia i wsparcia matki i ich dzieci mogą uwolnić się od negatywnych przeżyć, których doświadczyli. Dom Samotnej Matki oferuje trzy rodzaje terapii: indywidualną, terapię dla dzieci oraz terapię grupową.


Prywatne sesje psychologiczne pozwalają matkom pracować nad osobistymi sprawami i osiągnąć konkretne cele w poufnym i bezpiecznym środowisku. Dzieci bardzo przeżywają przemoc, kłótnie, molestowanie seksualne, alkoholizm, poniewieranie oraz rozstanie rodziców. Dlatego też osobna terapia dla dzieci jest konieczna. Chcąc ułatwić gojenie ran, psycholog stosuje podejście odpowiednie do grupy wiekowej każdego dziecka.


W terapii grupowej matki poznają, że nie są same w bólu i cierpieniu, przez który przeszły. Dziewczyny wspierają się nawzajem i  starają się pomóc innym w podobnej sytuacji. Psycholog także doradza mamom, jak sobie radzić z trudnościami wychowawczymi swoich dzieci.

terapia psychologiczna dzieci i matek przemoc zdrada

JAK POMAGAMY

Mieszkanie Domu Samotnej Matki

WAKACYJNE SPOTKANIE Z BOGIEM

Podczas tygodniowego wyjazdu matki i dzieci uczestniczą w Wakacyjnym Spotkaniu z Bogiem. Matki uczestniczą w naukach-konferencjach oraz w prelekcjach prowadzonych przez zaproszonych gości. Matki mogą przedstawić swoje pytania i wątpliwości oraz porozmawiać o swoich doświadczeniach.

Codziennie jest możlwiość uczestniczenia we Mszy św. i skorzystania ze spowiedzi. Proponowane są też różne atrakcje: basen, boisko do gier, ognisko, a także codzienne gry i zabawy dla dzieci.


Podczas codziennych spotkań matki rozmawiają z prowadzącymi o stosowaniu prawd biblijnych w ich codziennym życiu oraz w życiu ich dzieci. Podczas spaceru matki, wolontariuszki oraz Siostry mają możliwość do przemyśleń i modlitwy w przepięknym otoczeniu.