Jubileusz 10-lecia Domu Samotnej Matki 23 maja 2008-2018
niebieska gradacja koloru footer
Home Witamy Historia DSM Oferujemy O nas Kontakt

MIESZKANIE W CHICAGO

Dom Samotnej Matki znajduje się w Chicago. Lokalizacja pozwala na łatwy dostęp do pracy, szkoły dla dzieci oraz do transportu publicznego. Polskie sklepy, biblioteki, szpitale i ośrodki terapeutyczne są blisko i łatwo dostępne dla matek. Chicago ma wiele kościołów, w których odprawiana jest Msza święta w języku polskim w różnych godzinach każdego dnia. Samotnym matkom i kobietom w ciąży oferujemy bezpieczne mieszkanie ze wszystkimi zasobami miasta Chicago.

RODZINA JAKO ŚWIĘTOŚĆ

Nasza organizacja charytatywna ma na celu ratowanie rodziny. Staramy się uwrażliwiać matki na Boży plan wobec rodziny. Zbawca chce, aby mężowie opiekowali się i chronili swoje żony własnym życiem i aby przedkładali dobro ich żon ponad swoim własnym dobrem (Ef 5,25; Kol 3,19). Kobiety powinny respektować, słuchać i służyć swoim mężom, tak jakby służyły samemu Bogu (Ef 5,22). Powinny one być pomocne i wspierające wobec małżonków (1Kor 11,3; Ef 5,33). Zarówno mąż i żona powinni być sobie wierni (Hbr 13,4; 1Kor 6,18) oraz delikatni, łagodni, cierpliwi i miłosierni wobec siebie nawzajem (Ef 4,2; Kol 3,13). Rodzice powinni wychowywać swoje dzieci w karności, napominaniu i dyscyplinie Pańskiej objawionej w Piśmie św. (Ef 6,4). Dobry Bóg pragnie, aby dzieci szanowały rodziców były im posłuszne (Ef 6,1).


Niestety, kiedy ktoś z rodziny zaniedbuje swoje obowiązki we wspólnocie rodzinnej, wszyscy cierpią.


Podczas regularnego doradztwa duchowego matki są zachęcane do czytania Pisma św., aby w ten sposób zauważać plany Boga i praktyczne wskazówki na życie.

POD OPIEKĄ BOŻĄ

Pan Bóg troszczy się o naszą organizację charytatywną i jej mieszkańców. To On prowadzi matki i kobiety w ciąży do naszego Domu w odpowiednim dla nich czasie. To On zachęca lekarzy, psychologów oraz kapłanów, aby brali czynny udział w pomaganiu potrzebującym. To dzięki Bogu ludzie zgłaszają się na wolontariuszy, przynoszą nam dobra materialne oraz wsparcie finansowe. Serdecznie dziękujemy i modlimy się za wszystkich ludzi dobrej woli.

HOME

pomaranczowy banner prostokat

WIĘCEJ INFORMACJI O NAS

Doma Samotnej Matki im Sw Rodziny w Chicago logo 02