Jubileusz 10-lecia Domu Samotnej Matki 23 maja 2008-2018
niebieska gradacja koloru footer
Home Witamy Historia DSM Oferujemy O nas Kontakt
Home

TRUDNA SYTUACJA MARYI

Przyjmując poczęcie Jezusa Maryja ryzykowała społeczną pogardę i nawet śmierć przez ukamienowanie. Mogłaby być odrzucona przez męża i wspólnotę, wygnana poza miasto. Stałaby się bezdomna, skreślona przez   rodzinę i bliskich jako ladacznica i wariatka. Poprzez decyzję Maryi cały świat zmienił się na lepsze i my mamy teraz szansę zbawienia.


W ludzkiej rzeczywistości sytuacja Maryi wydawała     się      niefortunna,      ale w rzeczywistości Bożej Maryja była szczęśliwa i błogosławiona, bo zaufała Panu! Mając doświadczenie jak kochający     jest    Bóg, wiedziała, że będzie bezpieczna w Jego opiece! Śpiewała z radością:

"Wielbi dusza moja Pan i raduje się duch mój w Bogu,   moim   Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny" (Łk 1,46-49).


Poród Maryi również był naznaczony wielkim cierpieniem oraz wielką radością. Kiedy była w drodze, nadszedł jej czas rozwiązania, bez pomocy medycznej, w niehigienicznej stajni. Jej ofiara została  szybko wynagrodzona śpiewem i modlitwami pasterzy z aniołami. Poświęcenie i cierpienie Maryi zostało nawet uhonorowane przez przybycie Trzech Króli z najszlachetniejszymi darami dla bezbronnego i całkowicie zależnego od mamy Dzieciątka. Każdy problem, zaufany trosce Pana, zostaje przekształcony   w   błogosławieństwo dla każdego, kto czci i służy Panu Bogu (Pwt 7,9).

BÓG OFERUJE POMOC

Modlimy się, żeby każda samotna matka lub ta spodziewająca się dziecka doświadczała, jak dobry jest Bóg. Chcemy, żeby doznała łaski rozpoznania Pana dobrych darów w tym, co w ludzkiej rzeczywistości wydaje się niefortunne. Jesteśmy tutaj, aby pomóc.


CHCEMY CI POMÓC:


Dom   Samotnej  Matki  im.   Św.  Rodziny

w Chicago jest prowadzony przez Siostry Misjonarki Chrystusa Króla. Oferujemy bezpieczne mieszkanie potrzebującym- matkom i kobietom w ciąży oraz wsparcie duchoweterapie psychologiczne. Staramy się pomóc matkom znaleźć pracęskończyć szkołę. Siostry Misjonarki Chrystusa Króla i wolontariusze, o ile to możliwe, próbują pomóc matkom pozałatwiać sprawy legalne takie, jak zdobycie wizy “Q” i sprawy medyczne, zapewniając usługi tłumaczeniowe oraz transport.


Myśl o założeniu Domu Samotnej Matki rodziła się od wielu lat, ponieważ siostry pracujące przy różnych parafiach spotykały się z taką potrzebą. W tym celu w 2006 roku została założona Fundacja “Totus Tuus” w ramach, której został zakupiony Dom Samotnej Matki został zakupiony 23 maja 2008 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI O NAS